Misa en Español


Tot nader order zijn er geen Spaanstalige vieringen de eerste zondag van de maand.

Service in English

Engelstalige vieringen elke 2e en 3e zondag van de maand om 12:30 uur in onze parochiekerk Joannes de Doper in Hoofddorp. Engelstalige vieringen worden georganiseerd door de Filipijnse gemeenschap in onze parochie. Aanmelden via hun FB FCCN-H pagina.

Uiteraard worden alle maatregelen m.b.t. corona in acht genomen.