Waarom Actie Kerkbalans?

We willen als kerk actief blijven in het verkondigen van het woord van de Heer en zijn liefde voor ons delen met anderen. Mensen die anderen dienen door het bieden van hulp, een luisterend oor of daadwerkelijke acties voor diegene die het moeilijk hebben. We willen er zijn voor elkaar in een actieve geloofsgemeenschap. Om dat te kunnen doen en wellicht belangrijker, blijven doen is het belangrijk dat we een financieel gezonde parochie hebben. Daar is uw hulp hard bij nodig. Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Wat is er zoal gedaan in 2020?

Ingezet op jeugd en jongeren: kinderkoor is gegroeid, vorming van kinderen en jongeren samen met hun ouders voor eerste communie en vormsel, jong volwassenen groep is gestart. En ook de kindercatechese is weer gestart met een enthousiaste groep.

v     We zijn gestart met wekelijks Engelstalige vieringen en eenmaal per maand een Spaanstalige viering.

v     De corona crisis was aanleiding voor wekelijkse kerkdienst streaming, waar gemiddeld 150 huishoudens per viering aan deelnemen, laagdrempelig ook voor mensen die niet eerder in de kerk kwamen. We zijn ook gestart met livestreams van uitvaarten.

v     De paters zijn gestart met een wekelijks pastoraal spreekuur.

v     Verbreding van maatschappelijke relevantie van de parochie door start van SchuldHulpMaatje en samenwerking met Voedselbank en deelname aan de landelijke actie #nietalleen.

v     Liturgie-vieringen waarin Vieren (van ons geloof, hoop en liefde), Gemeenschap en Diaconie bij elkaar komen, zoals bijvoorbeeld in de vieringen van de afgelopen Adventsperiode: we luisterden naar de Corona crisis ervaringen van mensen, plaatsten deze in het licht van het evangelie, hebben gebeden voor de betrokkenen en hebben diverse acties ondernomen tegen eenzaamheid en armoede.

Wat zijn de plannen in 2021

In 2021 wil de parochie de in 2020 ingezette koers voortzetten en doortrekken. De hand uireiken naar de zwakkeren in onze samenleving. Actief aanwezig zijn en deelnemen aan activiteiten in de lokale gemeenschap in Hoofddorp.

v     Vanaf de zomer 2021 zullen we twee full time SVD priesters actief hebben in onze parochie (Pater Eko Sylvester en nog een tweede pater), en zullen ook diaken Rob Mascini en pater Mathew Thekkeyil en pater Bert Wooning ons blijven assisteren.

v     In de loop van 2021 hopen we met de met een grote verbouwing te starten te beginnen met de zolder van het parochiehuis: om daar enkele logeerkamers te maken, zodat de paters daar kunnen gaan wonen wanneer de pastorie een nieuwe fundering krijgt om verder verzakken en scheuren te voorkomen.

Meedoen?

Geef vandaag voor de kerk van morgen! Ga naar https://www.hjoannesdedoper.nl/kerkbijdrage/ om te zien hoe je kan bijdragen. Alvast hartelijk dank!