Week van Gebed voor eenheid

Elk jaar in januari wordt over de hele wereld gebeden voor de eenheid van de christenen en de kerken. Steeds wordt deze gebedsweek door een andere kerk voorbereid. Dit jaar hebben kerken uit het Midden Oosten gebeden gemaakt.


Ook in Hoofddorp bidden we al jarenlang mee door middel van gebedsbijeenkomsten op een avond door de week. De afgelopen jaren is daar iets bijzonders bij gekomen. We bidden samen met christenen uit de hele Haarlemmermeer. Afgelopen jaar konden de live-bijeenkomsten niet doorgaan. In plaats daarvan kwamen we online bij elkaar. Dat was bijzonder mooi: met wel iedere keer 50 deelnemers baden we elke avond via Zoom. Hieronder ziet u het schema zoals dat bedoeld was: elke avond vanuit een andere locatie. Maar omdat alles waarschijnlijk online zal zijn geeft dit schema vooral aan welke kerk de online bijeenkomst voorbereidt. Geef u dus vooral op via weekvangebed@solcon.nl, dan krijgt u de Zoom-links voor elke avond toegestuurd.

Vanuit Hoofddorp heeft de gebedskring van de Marktpleinkerk samen met de Arabische Alliance-Church de gebedsbijeenkomst voorbereid. Ook dat is een bijzondere samenwerking.

De online bijeenkomsten komen vanuit:
16 januari: Levend Evangelie Gemeente, Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug
17 januari: De Oase, Liesbos 28, Hoofddorp
18 januari: Ontmoetingskerk, Werf 2, Rijsenhout
19 januari: Marktpleinkerk, Marktplein 96, Hoofddorp
20 januari: Crosspoint, buurtcentrum Sandestein 42, Nieuw-Vennep
21 januari: De Witte Kerk, Hoofdweg 1316, Nieuw-Vennep
22 januari: De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1, Lisserbroek
23 januari: Verbondskerk, Vijfhuizerweg 959, Vijfhuizen

Natio­naal gebed voor vrede en verbin­ding

Aan de voor­avond van de Week van gebed voor een­heid vindt op zater­dag 15 januari een Natio­naal Gebed plaats. De ini­tia­tiefnemers zijn getroffen door de ver­deeld­heid tussen mensen, in geloofs­ge­meen­schappen en de samen­le­ving naar aan­lei­ding van de aan­hou­dende corona­cri­sis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbin­ding, mild­heid en een­heid.

In een pro­gram­ma van 20.00 tot 21.30 uur spreken diverse chris­te­lijke ver­te­gen­woor­digers een gebed uit. Daar­naast wordt er aan de hand van per­soon­lijke verhalen dui­de­lijk hoe de corona­cri­sis mensen raakt. Het pro­gram­ma is live te volgen via www.natio­naal­ge­bed.nl en wordt ver­zorgd door de EO. Overige ini­tia­tiefnemers zijn de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land, Missie Neder­land, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Neder­land en Samen Kerk in Neder­land.