Home

Het JongerenPlatform

Een enthousiaste groep vrijwilligers die zich inzetten voor het jongerenwerk in onze parochie.

Deze werkgroep zet zich in om leuke en zinvolle invulling voor de jongeren in de leeftijdsgroep 12-18 jaar binnen onze parochie, om zo de jeugd te blijven boeien en betrekken bij geloof en geloofsgemeenschap.

Interesse om mee te denken, organiseren, activiteiten te begeleiden etc., meld je dan als werkgroeplid bij het JongerenPlatform:

Leden van de werkgroep zijn:

Irene van Lange
Elise van der Leeuw
Raminah van Eer
Tim Zwetsloot
Andre Schenk


ondersteuning: Ramina van Eer
pastorale ondersteuning: Pater Sedfrey Nebres svd
Contact JongerenPlatform
Coördinator Irene van Langen


Pelgrimstocht in Spijkerbroek

MidZomerNacht weekend