Kerkbijdrage

Waarom bijdragen?

De kerk is een plek die inspireert. Troost, saamhorigheid, sacramenten, het gebouw – ze geeft bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Doe mee met Actie Kerkbalans.

Mooie momenten van troost, saamhorigheid of stilte delen we met elkaar. Ze inspireren ons om het goede te doen. Samen zijn we een parochie waar God wordt gezocht en gevonden. Onze kerk inspireert en is een onmisbare pijler in ons bestaan. Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig.

Want het gebouw waar onze parochie samenkomt, de verwarming, verlichting, het personeel en de muziek – het kost geld. Kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.

Hoe kun je bijdragen aan actie Kerkbalans?

Wil je het werk van de parochie financieel steunen? Daar zijn we erg dankbaar voor. Wij vragen je vriendelijk om hiervoor onderstaand formulier in te vullen.

Hoe wil je doneren?

O – iDEAL eenmalig: klik hieronder op gewenst bedrag
O – via Machtiging


  "Ja, daarom ontvang ik graag de e-mail Nieuwsbrief van de parochie"


  "Ja, en mijn adres is:"

  De parochie gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. In ons privacystatement vindt u hier meer over.


  Maandelijkse kerkbijdrage via machtiging

  • Met deze Periodieke overboeking ( maandelijkse overschrijving) beogen we een Doorlopende machtiging SEPA te verkrijgen;
  • Terugboektermijn is 56 dagen/ 8 weken
  • Incassant ID NL12ZZZ302696440212

  Formulier Periodiek bijdragen

  Als u via dit formulier vastlegt dat u voor langere tijd een vast bedrag aan onze parochie overmaakt, of onze parochie volmacht geeft dit te doen, dan is uw donatie fiscaal aftrekbaar. 

  Je bent vrij zelf de hoogte van je Kerkbijdrage te bepalen naar draagkracht uiteraard, dus geef zoveel als je kunt missen. De gemiddelde bijdrage per huishouden voor 2023 was zo’n € 144 per jaar.

  Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

  Je kunt je bijdrage als periodieke gift geven. Dan maak je gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan onze kerk, en kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten.

  Je hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op.

  Met de Schenkcalculator kunt u heel eenvoudig uw voordeel berekenen. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt geven als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de parochie.


  Een overeenkomst vind je via de link hierboven “formulier periodieke gift”.

  De overeenkomst periodieke gift, telt voor alle giften tezamen aan parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp: Actie Kerkbalans, maar ook inclusief bijdragen aan Vastenactie en Adventsactie via de VOM-groep van de parochie.

  Meer weten? Informeer bij de penningmeester van de parochie penningmeester@hjoannesdedoper.nl of bij de Belastingdienst.

  ANBI

  De parochie H. Joannes de Doper is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onze parochie is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 75029111, en RSIN nummer 2514370.

  De ANBI informatie over onze parochie kunt u inzien door te klikken op de knop onder dit artikel. Daar vindt u ook de jaarrekening van de parochie.

  Giften aan een ANBI instelling (en dus ook aan onze parochie) zijn aftrekbaar voor de belasting. Er zijn twee soorten giften:

  • Gewone giften: er gelden drempel bedragen. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.
  • Periodieke giften. Voor deze giften is geen drempel. Het volledige bedrag is aftrekbaar voor de belasting.

  ANBI instellingen hebben een publicatieplicht. Deze publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen van parochies en PCI-en.

  De ANBI publicatie van onze parochie kunt u hier downloaden:

  Bankgegevens Parochie
  Uw bijdrage is van harte welkom via Kerkbalans of wellicht een maandelijkse (automatische) overschrijving:
  NL06 INGB 0000172863
  NL70 RABO 0324501528
  T.n.v. RK Parochie H. Joannes de Doper
  O.V.V actie Kerkbalans

  Stopzetten maandelijkse overschrijving

  Met dit formulier kunt u de maandelijks betaling stopzetten. Let op, dit moet uiterlijk 8 dagen voor de maandelijkse overschrijving gebeuren. U krijgt een bevestiging hiervan per email.