Ervaar Warmte, Licht en TroostWelkom

Ontdek wie we zijn

We helpen onze naasten in noodDienen

Ontdek hoe we dienen

Ontdek hoe we groeien in geloofVerkondigen

Ontdek onze Spiritualiteit

Verbondenheid in Christus door door samen te vierenSamen Vieren

Ontdek hoe we vieren

Liturgie

Liturgie is het geheel van voorgeschreven gebeden, ceremoniën en handelingen die een eredienst maken. Liturgie binnen onze kerk wordt ondersteund

Diaconie

Omzien naar elkaar hoort bij het inhoud geven aan ons geloof. Zo worden er in het Evangelie een zevental goede

Sacramenten

Sacramenten zijn tekens van Gods nabijheid. Volgens de katholieke leer zijn de sacramenten ingesteld door Jezus. Op het moment waarop

Spiritualiteit

Om een leerling van Jezus te kunnen zijn is het belangrijk voldoende informatie over het evangelie, de missie van de

Kids & Jongeren

Het geloof doorgeven aan onze kinderen in belangrijk voor hun ontwikkeling en ze zo een mogelijkheid te geven om ook

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
LinkedIn
Share
Stuur via Email