HOOGFEEST VAN DE HEMELVAART VAN DE HEER

mei 13, 2021
Pater Eko Manek svd

Speaker: Eko Manek svd

Lieve mensen in Christus,

Vandaag vieren we Hemelvaart. Veertig dagen na Pasen. Door deze viering voltooid Jezus zijn zending in deze wereld. Hij moet teruggaan naar de hemel, en plaatsnemen aan de rechterhand van zijn Vader. Alles heeft Hij gedaan volgens de wil van zijn vader, en de dagen voor zijn Hemelvaart bidt Hij ook tot zijn Vader dat we allen in eenheid mogen blijven. Hiermee legt hij de nadruk op onze blijvende verbondenheid met Hem en met elkaar. Hemelvaart is ook een soort van afscheid. Sommigen gaan en anderen blijven achter. Maar de missie en het werk moet doorgaan.
Door deze viering graag nodigt ik u allen uit, om niet alleen maar de hemelvaart te herdenken als een historische gebeurtenis of een ritueel in onze viering, maar wel, als een geloofsbeleving dat we op een dag van alles moeten loslaten en tegelijkertijd blijven doorgaan met het vertrouwen en de kracht die we hebben ontvangen.

Elke ontmoeting zal eindigen met een afscheid. Dat hoort bij ons leven. We komen en gaan, en op één dag moet je een afscheid nemen van je werk, van je vrienden of misschien van je familieleden. Mensen kunnen dankbaar zijn voor een ontmoeting en ze kunnen ook verdrietig zijn vanwege een ontmoeting. Jezus heeft zijn werk gedaan, zijn missie is voltooid, maar dat betekent niet dat Hij ons helemaal in de steek laten. Hij zal ons begeleiden met de heilige Geest.

Op basis van de lezingen van vandaag, willen we deze gebeurtenis meemaken als een moment van geloofsbeleving om vol vertrouwen door te gaan met zijn missie. Aan ons geeft hij een opdracht om door te zetten. Hemelvaart nodigt ons allen uit om Gods missie uit te voeren op allerlei manieren waar mensen bij elkaar komen en samen delen.
“Ga de hele wereld rond, en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.” In de eerste eeuwen tot nu toe vertrokken vele missionarissen of andere mensen met hun eigen geloofsbeleving naar andere plekken op de wereld om op verschillende manieren en vormen om zijn of haar missie uit te voeren.

We hebben onze eigen situatie. We leven in de wereld waar alles veranderd is. De wereld van ons waar afstanden kleiner worden, de wereld wordt een klein dorpje, de afstand geografisch gezien bestaat niet meer. Maar de afstand tussen culturen en gewoontes is af en toe lastig. Hoe kunnen we met andere mensen van allerlei culturen omgaan? Hoe kunnen we van elkaar leren en zo ons leven verrijken. De grote zending van Jezus hier betekent dat we op basis van verbondenheid met Hem als een herder naar anderen kunnen gaan.

Het accent valt dan op de leerlingen die achter blijven en verder moeten gaan, Ga erop uit, je gaat mijn kracht ontvangen, jullie zijn mijn getuigen in de kracht van de heilige Geest. Die genade, die kracht is ons genoeg.
Dat kunnen we doen zolang we in zijn kracht blijven. Verbondenheid met Jezus wordt een spiritualiteit waardoor we kunnen blijven groeien, bezield en gezegend. Daar zit alle kracht in. De heilige Geest zal ons inspireren en de goede tekenen zullen ons vergezellen.

Beste mensen, laten we samen op weg gaan in onze gemeenschap, onze parochie, met onze dienstbaarheid naar anderen als broers en zusters in Zijn naam.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 1, 1-11.
Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, 1, 17-23.
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 16, 15-20

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
LinkedIn
Share
Stuur via Email