Overweging Christus Koning 2021

november 21, 2021
Book: Daniel
Diaken Rob Mascini

Speaker: Rob Mascini

Hoofddorp Christus Koning 2021

Daniel 7, 13-14
Apocalyps 1, 5-8
Johannes 18, 33b-37

Zusters broeders

“Koning ben ik” ”maar mijn koningschap is niet van hier”.
De koningen van hier…. De keizers en de presidenten… zij die deze wereld bepalen. De één is agressief… wil het liefst de wereld veroveren, macht vergroten, geld en eer verkrijgen. De ander heeft de wapens nodig om zich te verdedigen. Zo was het in Jezus’ tijd, zo is het door de eeuwen gegaan… zo is het nog. Fatsoenlijke landen weten geen raad met de agressie van dictators. Ze kunnen niet veel meer dan onderhandelen en wapens achter de hand houden. En ondertussen zien we de slachtoffers… bootjes op de zee… mensen die zich wanhopig vastklampen tegen de ijzeren prikkeldraad hekken van Polen. En de gebombardeerde en uitgehongerde mensen in landen als Jemen en Soedan komen allang niet meer op onze televisie en in onze kranten.

“Koning ben ik, maar mijn koningschap is zo anders….” Elke koning, elk land heeft een wapenschild. En op dat schild staat een dier… een roofdier… dat aan moet vallen of verdedigen. Bij ons is dat de leeuw, de Nederlandse leeuw. In andere landen staat er een beer of een adelaar of een poema of een draak of zoals in België een haan.
Bij Jezus staat er een ander dier…. Een lammetje. Het meest onschuldige beestje wat er is. Het slachtoffer van al die roofdieren. Jezus staat hier tegenover Pilatus: “Ik zie geen schuld in Hem” zegt de vazal van de keizer. Maar hij laat hem wel doden… uit angst voor oproer onder de machthebbers van de joden. Zo gaat dat in deze wereld van hier… een mensenleven is niets waard… onschuldige mensen worden opgeofferd voor eer, of zeg het in moderne woorden voor politieke stabiliteit, veiligheid, oproer voorkomen en handen worden dan in zogenaamde onschuld gewassen… Jezus werd opgeofferd… als een lam.

In oude kerken zie je boven het altaar wel eens de troon van God afgebeeld. In prachtige gouden mozaïeken zien we de droom van Jezus, de droom van de Bijbel. Het staat op de laatste pagina’s van ons heilig boek. Sint Jan beschrijft het “Ik zag in de hemel een troon en op de troon een lam, onschuldig geslacht.” In het koninkrijk van God… in de wereld waar wij van dromen hier in de kerk… in het koninkrijk van God zullen de slachtoffertjes op de troon zitten. In deze wereld moet het gaan om de kinderen van de rekening… zij moeten tot hun recht en hun eer komen… er zal recht gedaan worden aan hen… God is er ook nog! En dan denk ik aan de kinderen en de bejaarden in hun gebombardeerde huizen, op hun vlucht, naar onze landen toe. Ik denk aan de mensen ook hier in ons eigen midden slachtoffers van Corona, kanker en allerlei andere ziektes. Zij die veel te jong moeten sterven, zij die veel te wreed moeten sterven. Ik denk aan de mensen die vastgelopen zijn en berooid zijn door de ambtenarij van ons land. Onschuldige mensen, met een kruis veel te zwaar. Hen zal recht gedaan worden. Zij zullen op de troon zitten…. naast Jezus, met Jezus.

Pilatus liet een onschuldig mens vermoorden. Maar van deze mens zeggen we al duizenden jaren… Hier heeft God het niet bij gelaten… zo is zijn schepping niet bedoeld. De vermoordde Jezus, de opgeofferde Jezus, de zondenbok is opgestaan. Pasen. En ieder zal opstaan. Want er is een rijk dat niet van deze wereld is…. Een rijk waarvan wij dromen… een rijk dat we in onze kerken uitschilderen in de prachtigste mozaieken, een rijk wat we uitzingen in de schitterendste gezangen, een rijk waarvan we de hoop doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, een rijk waar we voor vechten in politiek, in literatuur, in de media.
Er is een rijk wat niet van deze wereld is… een rijk waar de tranen gedroogd zijn, waar de bloemen altijd bloeien en waar de zon niet onder gaat… Een rijk waar de lammetjes van deze aarde geëerd worden, als een koning op een troon.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
LinkedIn
Share
Stuur via Email