Preek 28e zondag door het jaar

Lieve mensen

Afgelopen week vierde de Nederlandse televisie zijn 70 jaar van bestaan. In plaats van de zondagse viering op NPO 2 waren er interviews met verschillende religieuze mensen. Er was ook een gesprek met Leo Fijn. Ze waren aan het praten over de vraag, waarom ze de religie belangrijk vinden in hun leven. De conclusie van de uitzending was dat in onze moderne wereld, de religie een antwoord geeft op het leven; een antwoord dat wij nergens anders kunnen vinden. Religie geeft zin aan het leven. Men zegt dat religie in het privé gebied zit. Maar dat is onzin, zeggen ze, omdat de religie en zijn verschillende vormen in uw ziel zitten. Je kan het niet verbergen. Daarom zullen de religieuze praktijken in de komende tijd op de een of andere manier doorgaan.

Vandaag hebben we de vraag van een zoekende jonge man gehoord. Hij komt bij Jezus en hij zegt: “Goede Meester”,. Hij vraagt aan Jezus: “wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?”. Jezus geeft hem een heel eenvoudige antwoord: “Doe maar wat de geboden van je eisen”. Maar hij was niet blij. “Ik doe dat alles, vanaf mijn jeugd af”, zegt hij. “ Ik wil iets méér doen.” Hij was daadwerkelijk een joodse man die de geboden van het Oude Testament kende. De vraag ging om wat méér te doen. Jezus zei tegen hem: “ga en verkoop wat ge bezit en geef aan de armen. Kom dan terug om mij te volgen”.

De jonge man was rijk, hij had alles, huis, vakantie, beste auto, geld, vriendin misschien; alles. Maar hij was niet blij; hij was niet gelukkig. Toen ik in Parijs studeerde, ontmoette ik een vrouw in het park van Parijs. Die vrouw vroeg mij, wie ik was en wat ik daar deed. Ik zei dat ik missionaris was en dat ik de Franse taal studeerde om naar Kongo te gaan. Toen zei ze: “Ik heb geen religie nodig. Mijn bord is altijd vol. “
Maar ons leven is iets meer dan eten en drinken. Dat is ook iets voor anderen doen. Daarom zei Jezus aan de jonge man: “verkoop je bezit en volg mij.” Ik heb gelezen dat in Nederland rond vijf miljoen mensen vrijwilligers werk doen .

In onze parochie zijn er rond driehonderd vrijwilligers. “Waarom jullie doen dat?” Ik denk dat door uw werk, u iets voor anderen wilt betekenen. U wilt uw talenten, uw bezit, uw inzicht, uw leven aan de anderen prijsgeven. Dat maakt u blij. Als jullie zingen hier in de kerk; door jullie gezang, helpen jullie de mensen hun ziel naar God te verheffen. Als u werkt in de tuin, op de begraafplaats, bij het secretariaat, voor de opleiding van onze kinderen en onze volwassenen enzovoort. Jullie helpen de mensen om hun zin in het leven te vinden.

Misschien dacht de jonge man dat Jezus wilde zeggen: “bid maar enkele gebeden en daardoor ga je het eeuwig leven verwerven. “ Maar Jezus wilde iets meer tegen hem zeggen. “Wil je het koninkrijk Gods binnen te gaan? Denk dan niet alleen aan jezelf maar ook aan de gemeenschap, aan de samenleving, aan de andere mensen, aan de armen.”

In de eerste lezing hebben we gehoord: “Ik smeekte en de geest der wijsheid kwam over mij”. Jezus geeft een nieuwe wijsheid aan de mensen. Die wijsheid is zijn boodschap. Zijn woord is levend en krachtig. Hij zei: “ degene die voor de anderen zijn of haar tijd, zijn/haar energie, zijn/haar leven prijsgeeft, ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoudige

Wijsh. 7, 7-11
Hebr. 4, 12-13
Mc. 10, 17-30 of 17-27

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
LinkedIn
Share
Stuur via Email