Pater Sedfry Nebres SVD gestart in onze parochie
Sinds 1 februari is Pater Sedfrey Nebres gestart in onze parochie na een vaste aanstelling door de bisschop.
Pater Sedfrey is pater binnen de order van SVD. Hij zal op dinsdagen en donderdagen aanwezig zijn in onze parochie en ook regelmatig voorgaan in onze vieringen. Pater Sedfrey is al enige tijd actief in Nederland binnen de orde van SVD (Societas Verbi Devini- Sociëteit van het Goddelijk Woord) We heten hem van harte welkom in onze bruisende parochie.

Oproep uw hulp is nodig.
Wie wil ons helpen om op dinsdagochtend 28 februari om 9.00 uur de acceptgiro's en brieven van de Vastenactie in enveloppen te willen stoppen.
 
                           
                                    
Sobere maaltijden in de 40-dagentijd
Een sobere maaltijd van soep met brood genieten en met het geld dat je daarmee uitspaart een goed doel steunen. Dat is al jaren de succesformule van de Sobere Maaltijden. Ook dit jaar worden deze Maaltijden georganiseerd door de Raad van Kerken Hoofddorp. Elke week op een andere kerkplek in Hoofddorp. Zeven woensdagen tussen 18.15 en 19.30 uur, van Aswoensdag 1 maart tot en met de woensdag voor Pasen 12 april.
 Lees meer

SAMEN IN GESPREK over:
Wat is de zin van de K van KBO en de C van PCOB?

De KBO heet voluit Katholieke Bond van Ouderen en de PCOB Protestants-christelijke Ouderenbond.  Alweer jaren geleden hebben rooms katholieke en protestants-christelijke  ouderen zich verenigd in deze bonden om op te komen voor hun belangen op basis van hun christelijke / katholieke identiteit.
datum en tijd: donderdag 09 maart van 14:00 tot 16:00 uur
locatie:            parochiehuis, Kruisweg 1073, Hoofddorp.
kosten:           vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.
organisatie:    ‘Samen in Gesprek’ van de Katholieke Bond voor Ouderen
i.s.m. de parochie Hoofddorp.
inlichtingen:    j.j.bergsma@live.nl - tel.565.24.00 of mesmanleo51@gmail.com – tel.561.51.60  
Lees meer


Filmhuis Special: “Departures” met Alexander van der Pijl
Filmhuis Special: een film met een maatschappelijk interessant thema, een inleider en gelegenheid voor een nagesprek met een drankje.
Vrijdagavond 10 maart is in Het Oude Raadhuis, Hoofdweg 675 “Departures” van regisseur Yojiro Takita te zien, een film uit 2008.

Lees meer


STILLE OMGANG JONGERENPROGRAMMA 18 MAART 2017 LEEF
Save the date!
Het jaarlijks terugkerende evenement ‘de Stille Omgang’ staat weer voor de deur! Dit jaar zal het plaatsvinden op zaterdag 18 maart in de Mozes & Aäronkerk te Amsterdam. Op die avond zullen jongeren uit het hele land samenkomen om het Mirakel van Amsterdam te gedenken en hun geloof te vieren. Deze keer zal het programma in het teken staan van het thema ‘LEEF!’   Lees meer                                                                                       

Kerkbalans 2017

De actie Kerkbalans is een landelijke campagne om financiële kerkbijdrage te werven om onze vele activiteiten in en rond de kerk te kunnen       
voorzetten en zo onze parochie bruisend te houden. Binnenkort ontvangen alle ingeschreven parochianen een brief, acceptgiro inclusief een folder met informatie over hoe bij te dragen. Meer info ook op deze website: Aktie Kerkbalans 2017  We vragen hierbij alle parochianen om hulp om deze actie te steunen. Bedankt.

                    
Repair Cafés verschuiven in maart
In maart zijn er weer vijf Repair Cafés in Haarlemmermeer. In Lisserbroek is/was het op zaterdagmiddag 4 maart. Op dinsdag 14 maart draait het Repair Café Zwanenburg-Halfweg in CEA De Hoek, op woensdag 22 maart zijn ze ’s morgens in Badhoevedorp en ’s middags in Hoofddorp open. In Hoofddorp is het deze keer een week later dan gewoonlijk, omdat locatie De Ark in gebruik is als stemlokaal op 15 maart. Tenslotte is er op 31 maart weer Repair Café in Nieuw-Vennep. 
 Lees meer  
 
                         
Rozenkrans bidden elke dinsdag- en donderdagavond Wist je dat we elke dinsdag en donderdagavond de Rozenkrans bidden? Om 18:45 in de kapel in het parochiehuis met daarna een korte viering. Iedereen is van harte welkom. Klik hier voor het gebedZondagmiddag Lunch in Het Fundament
Elke eerste zondag van de maand organiseren we een gezellige lunch. Samen gezellig bijpraten tijdens een goed verzorgde lunch.
Wanneer           Elke eerste zondag van de maand (behalve 1 januari)
Tijd                   12:00 uur
Kosten              € 3,00 pp en €2,00 kinderen

Elke eerste zondag van de maand ook knutselen voor de kinderen bij het vuur in de tuin bij Kees en Boekwinkel Het Kruispunt is open van 11:00 – 12:00 uur.


Woensdagmaaltijd in Het Fundament
Iedere woensdag om 17.30 uur bent u van harte welkom voor een heerlijk verse maaltijd in ‘Het Fundament’ onder de Joannes de Doper Kerk in Hoofddorp.
De maaltijd wordt om 18.00 opgediend, waarna er  een heerlijk dessert wordt verzorgd met ter afsluiting een kopje koffie of thee met een koekje.
Vindt u het fijn om niet alleen te hoeven eten, of komt u gezellig met uw partner of vriend of vriendin? U bent van harte welkom.


Graag opgeven vòòr maandag 20.00 uur. Per e-mail of telefoon;
Fundament@kaagnet.nl of 0252 – 250 333
Adres: Kruisweg 1071 te Hoofddorp. De kosten bedragen €5,- per persoon.Catechese voor kinderen van 7 tot 12 jaar.
We zijn weer begonnen met een leuke groep kinderen. Elke woensdagmiddag van 15:00 tot 16:30. Aan de hand van de methode Het Licht op ons Pad gaan we op weg om op een leuke manier ons de Bijbel en ons geloof te leren kennen. Meer info of opgeven bij Naida Kurum. Kijk even op de pagina: 
KinderCatechese

Website www.katholiekleven.nl nu online
Nadat in januari de eerste video’s op YouTube werden gepubliceerd en een Facebookpagina werd ingericht, gaat op vrijdag 27 mei de website www.katholiekleven.nl online. Katholiekleven.nl is het videokanaal van de Nederlandse bisschoppen. Daphne van Roosendaal is projectcoördinator van katholiekleven.nl en onderhoudt het contact met de bisdommen. Zij is communicatiemedewerker voor de bisdommen Breda en Rotterdam. Een interview.

Lees meer


 

                    bij de parochie van H. Joannes de Doper te Hoofddorp. Een levendige gemeenschap van bijna 10.000 parochianen, met meer dan 300 vrijwilligers en 3 pastores die samen een gevarieerd programma bieden van Liturgie, Catechese en Diaconie. En voor jong en oud, kortom een bruisende parochie waar je bij wilt horen om samen je geloof te delen en uit te dragen.

Parochiesecretariaat
Kruisweg 1073
2131 CT Hoofddorp
ma t/m vr van 9-12 u
tel.: 023 - 563 81 45


Mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl?subject=Vraag via de website Joannes de Doper Parish (English) Nieuwsbrief Het Fundament Welkom

Nieuws voor website?
Stuur een emailtje naar het Communicatie team

Mail: webmaster@hjoannesdedoper.nl?subject=Nieuws voor de website Vastenactie 2017 Home