Zondag j.l. was het weer open huis
De dag begon met een plechtige Eucharistieviering met 7 voorgangers.
Hoofd celebrant was mgr. J. Punt. De paters van de SVD werden op deze zondag officieel welkom geheten. Het Gemengde koor en Vrolijk Vuur ondersteunden de viering met mooie gezangen.
Mgr. Punt bedankte pastoor Kees van Lent voor al het goede werk wat hij voor de parochie tot stand had gebracht. Zoals iedereen weet de Bijbelse tuin, de Boekwinkel, het Fundament. Ook hoorden we dat pastoor Kees van Lent nog blijft om de paters te ondersteunen in hun werk voor de parochie. Na afloop van de viering zat Harmonie Excelsior op het kerkplein al mooie muziek te spelen. Er was voor iedereen koffie met een koek en later nog een broodje. Voor iedereen was er wel wat te doen in en rond te kerk. Deze keer was het ook weer een stralende dag waar we weer met plezier aan terug kunnen denken. Heel veel dank aan al die vrijwilligers die hieraan hebben mee geholpen.


Vredesweek 2018 – generaties voor vrede
 

 


https://www.paxvoorvrede.nl/


Van 14 – 23 september is het Vredesweek. “Geef vrede in uw naam en maak ons één”, dat bidden wij in elke viering, en wij wensen elkaar de Vrede toe: De vrede van Christus.
Een gebed om Vrede is een gebed om Eenheid, eenheid van alle mensen, bruggen tussen rivaliserende groepen.
Het thema van de Vredesweek 2018 is “Generaties voor Vrede”. Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld. Vrede kun je leren. Jongere generaties halen inspiratie uit rolmodellen - binnen hun familie of 
in de wereldgeschiedenis.

  • Wij roepen u allen op deze komende Vredesweek met uw (klein)kinderen verhalen te delen over uw ervaringen met bruggen bouwen. Met eenheid stimuleren waar verdeeldheid was. Met vrede bouwen.
  • Ook roepen wij u op om het Vredeswerk van Pax te ondersteunen via de deurcollecte in het weekend van 22/23 september, of op de bankrekening van Pax, NL03 TRIO 0390 5150 00. Lees meer

 
MOBIEL REPAIR CAFÉ VAN START IN HORIZON
Woensdag 26 september gaat een langgekoesterde wens van de Haarlemmermeerse Repair Cafés in vervulling: dan draait voor de eerste keer het Mobiele Repair Café. Het is uitgenodigd door zorgcentrum Horizon in Hoofddorp als service voor zijn bewoners.
Het eerste mobiele Repair Café in Haarlemmermeer vindt plaats op woensdag 26 september in Zorgcentrum Horizon aan de Ter Veenlaan in Hoofddorp. Om 10.15 uur, tijdens de koffie in de grote zaal, zal daar het startschot gegeven worden. Tot een uur of twaalf kunnen bewoners van Horizon en de omliggende aan- en inleunwoningen hun defecte apparaten en kapotte kleding aanbieden. ‘Ook bewoners van het Oude Buurtje om Horizon heen zijn welkom, hebben we afgesproken’, vertelt bestuurslid Anneke Wegman. 


Met diaken Rob Mascini naar Rome en/of het Heilig Land

27 nov t/m 2 dec 2018 (Rome)
Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
In het komende seizoen ga ik met kleine groepen mensen weer op zoek naar de wortels van ons geloof. Het zullen weken zijn van bezinning en bedevaart, maar ook van ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de eerste christenen in Rome en in het Heilig Land. 
Lees meer


27 mrt t/m 3 april 2019 (Heilig Land)
Een boeiende en gevarieerde reis van 8 dagen naar Israël. Dé  manier om in goed gezelschap in korte tijd veel te zien van dit mooie land.
We bezoeken natuurlijk de heilige plaatsen Jeruzalem en Nazareth. Ook gaan we gaan naar het meer van Tiberias, de Berg Thabor en zullen we drijven op de Dode zee. 
 Lees meer

AVG-nieuws: privacyverklaring nu beschikbaar voor parochies 
Op de speciale webpagina over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een aantal nieuwe documenten beschikbaar gemaakt voor de parochies. Zo is er nu een privacyverklaring, die de parochies kunnen gebruiken om kerkleden te informeren over hoe ze met hun gegevens omgaan. Lees meer

Geachte trouwe medeparochianen van de Joannes de Doper Kerk. 
U bent voor ons de trouwe parachiaan die ons steunt met de actie Kerkbalans, daar is het Bestuur en Organisatie van onze kerk heel blij mee. Met uw steun kan het gebouw “KERK” blijven bestaan. Onze kerktoren aan de horizon die al van ver laat zien waar het hart van ons dorp is. Een vertrouwd en kostbaar beeld. Het is heel verdrietig om te zien dat op diverse plekken om ons heen kerken worden gesloten.

De jaarlijkse actie “Kerkbalans” is goed en nodig, toch blijkt dit al geruime tijd onvoldoende te zijn.
Onze kerk zal mogen blijven bestaan……….     maar wij vragen u om dit samen te doen.


Radio Maria blaast oud repertoire
nieuw leven in

In de Mariamaand oktober presenteert Radio Maria Nederland een nieuw opgenomen cd met acht bekende Marialiederen.
Radio Maria presenteert Weesgegroet Maria, een cd die het katholieke radiostation in eigen beheer produceerde. In februari 2018 bestaat Radio Maria Nederland 10 jaar en met deze cd-presentatie dient het eerste feestelijke moment zich nu al aan. 
Lees meer


Zondagmiddag lunch in Fundament
Elke eerste zondag van de maand organiseren we een lunch in het Fundament. Na de viering eerst een kopje koffie en dan samen lunchen.
Elke eerste zondag van de maand ook knutselen voor de kinderen bij het vuur in de tuin bij Kees. 

Rozenkrans bidden
Rozenkrans bidden elke dinsdag- en donderdagavond Wist je dat we elke dinsdag en donderdagavond de Rozenkrans bidden? Om 18:45 in de kapel in het parochiehuis met daarna een korte viering. Iedereen is van harte welkom.
Klik hier voor het gebed


Woensdagmaaltijd in Het Fundament
Iedere woensdag om 17.30 uur bent u van harte welkom voor een heerlijk verse maaltijd in ‘Het Fundament’ onder de Joannes de Doper Kerk in Hoofddorp. De maaltijd wordt om 18.00 opgediend, waarna er  een heerlijk dessert wordt verzorgd met ter afsluiting een kopje koffie of thee met een koekje.Vindt u het fijn om niet alleen te hoeven eten, of komt u gezellig met uw partner of vriend of vriendin? U bent van harte welkom.
Graag opgeven vòòr maandag 20.00 uur bij Raminah van Eer.
Adres: Kruisweg 1071 te Hoofddorp. De kosten bedragen € 5,-. p.p
 
 
 

                                   bij de parochie van H. Joannes de Doper te Hoofddorp. Een levendige gemeenschap van bijna 10.000 parochianen, met meer dan 300 vrijwilligers en 3 pastores die samen hun geloof tot uiting brengen in liturgie, catechese, diaconie, spiritualiteit en gemeenschap. Voor jong en oud, kortom een bruisende parochie waar je bij wilt horen om samen je liefde voor God te delen en uit te dragen.

Parochiesecretariaat
Kruisweg 1073
2131 CT Hoofddorp
ma t/m vr van 9-12 u
tel.: 023 - 563 81 45


Mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl?subject=Vraag via de website Joannes de Doper Parish (English) Welkom

Nieuws voor website?
Stuur een emailtje naar het Communicatie Team

Mail: webmaster@hjoannesdedoper.nl?subject=Nieuws voor de website
overeenkomstperiodiekegiftaanparochiejoannesdedoperhoofddorp-formuliernieuwe rsin.docx