Missionaire Parochie in Hoofddorp

Droom mee over de toekomst: naar een visie voor de parochie

Op 12 januari kwamen we voor het eerst bij elkaar om op weg te gaan naar een Missionaire Parochie. Waar dromen wij van? En, belangrijker nog, wat is Gods droom voor onze parochie? Durf hierbij gerust de realiteit een beetje los te laten, en groots te dromen.

De bovenstaande oproep wordt gedaan door pastoor James Mallon, één van de aanjagers van het gedachtegoed van de Missionaire Parochie.

Als parochie willen we graag missionair zijn. In onze parochie werken de paters van de SVD, een missionaire congregatie. Er zijn allerlei activiteiten, grote en kleine. We proberen mensen van allerlei culturen en achtergronden welkom te heten. Maar….. wat betekent het nu echt voor ons om missionair te zijn? Waar worden we enthousiast van? Wat geeft ons energie? Waar staan we nu als parochie op de weg richting een missionaire kerk en hebben we een idee waar we over tien jaar willen zijn? Allerlei vragen die om een antwoord vragen.

We gaan daarom aan de slag met het opstellen van een visie. We beginnen met dromen. Dromen over onze toegevoegde waarde in de samenleving, dromen over hoe we gastvrij kunnen zijn. Of dromen over hoe we mensen bezielen. Iedereen heeft zijn eigen droom. Deze delen we met elkaar. Wanneer we onze droom tot een gemeenschappelijke droom hebben gemaakt zetten we de stap naar visie. Een concreet verhaal waarin we onze droom vertalen naar wat onze parochie is over tien jaar. Dat wordt onze “stip op de horizon”.

Dit is heel belangrijk. Met een gemeenschappelijke droom en een gemeenschappelijke stip op de horizon kunnen we met elkaar op weg. We kunnen de eerste stappen zetten om onze dromen te verwezenlijken. Om onze visie te realiseren. Dat kunnen kleine stapjes zijn en grotere, maar allemaal in dezelfde richting. Richting de realisatie van onze droom.

Droomt u met ons mee? Nadenken over de toekomst is leuk en geeft energie. Je komt even los van de waan van alle dag, alle beperkingen en problemen ook die er zijn en die we allemaal herkennen. We bouwen voort met elkaar op alles wat goed is en voegen daar nieuwe onderdelen aan toe. In onze veelzijdige parochie zijn er ongetwijfeld vele beelden en ideeën. U bent dus allemaal nodig! Kortom, van harte welkom!

Een visie opstellen kost tijd. Daarom willen we het komende half jaar een reeks bijeenkomsten organiseren (één keer per maand) om aan onze visie te bouwen. Per avond pakken we een onderdeel van de visie op. De volgende bijeenkomsten  zijn op:

Donderdag 9 februari

Woensdag 8 maart

Donderdag 13 april

Donderdag 8 juni