Een plek voor Warmte, Licht en TroostWelkom

Ontdek wie we zijn

We helpen onze naasten in noodCaritas

Ontdek hoe we omzien naar elkaar

Ontdek hoe we groeien in geloofSpiritualiteit

Ontdek onze Spiritualiteit

Ontdek hoe we vierenVieringen

Vieringen in onze parochie

Liturgie

Liturgie is het geheel van voorgeschreven gebeden, ceremoniën en handelingen die een eredienst maken. Liturgie binnen onze kerk wordt ondersteund

Caritas

Caritas - Omzien naar elkaar hoort bij het inhoud geven aan ons geloof. Zo worden er in het Evangelie een

Sacramenten

Sacramenten zijn tekens van Gods nabijheid. Volgens de katholieke leer zijn de sacramenten ingesteld door Jezus. Op het moment waarop

Spiritualiteit

Om een leerling van Jezus te kunnen zijn is het belangrijk voldoende informatie over het evangelie, de missie van de

Kids & Jongeren

Het geloof doorgeven aan onze kinderen in belangrijk voor hun ontwikkeling en ze zo een mogelijkheid te geven om ook