#RedWednesday

Vespers #RedWednesday

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 23/11/2022
17:00 - 17:30

Locatie
Parochiekerk Joannes de Doper Hoofddorp

Categorieën


Joannes de Doper in Hoofddorp kleurt bloedrood op #RedWednesday

De Joannes de Doper kerk in Hoofdorp wordt woensdag 23 november 2022 ’s avonds samen met tientallen kerken in Nederland en honderden wereldwijd rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday vraagt de parochie/gemeente … samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen.
Eventueel: Ook wordt in de kerk een Heilige Mis/vesper gevierd voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. De parochie doet mee aan #RedWednesday®, een internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, om zo bewustzijn te creëren voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en om aandacht te vragen voor de schaal waarop in het bijzonder christenen worden vervolgd.
Vervolging

Dit jaar staat de campagne vooral in het teken van vervolgde Christenen, waarover Kerk in Nood op 16 december het tweejaarlijkse rapport Vervolgd en Vergeten? 2020-2022 publiceert. De studie is een aanvulling op het rapport over godsdienstvrijheid 2021. Uit onderzoek blijkt dat de vervolging van Christenen wederom is toegenomen. Wereldwijd worden Christenen in meer landen vervolgd en lastiggevallen dan welk ander geloof ook. Priesters worden vermoord, gelovigen worden ontvoerd, christelijke vrouwen worden verkracht en gedwongen hun geloof te verloochenen, kerken worden ontheiligd en gemeenschappen worden gedwongen te vluchten.
#RedWednesday in Hoofddorp

Met #RedWednesday roept Kerk in Nood op tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. Pater Albert Toppo svd van de lokale parochie Joannes de Doper vindt het belangrijk dat onze kerk meedoet met #RedWednesday: “ De kerk wordt op 23 november in rood verlicht. Er is ook een vesperviering om 17:00 om samen te bidden voor de vrijheid van religie en juist de velen die slachtoffer zijn van vervolging.
In Nederland worden op woensdag 23 november zeker honderd kerken rood aangelicht. Velen van hen houden gebedsacties of vieren de H. Mis ter intentie van wie vervolgd worden om hun geloof. Verschillende kerken zullen voorlichting geven en het rapport Vervolgd en vergeten? 2020-2022 onder de aandacht brengen.

Wereldwijde #Redweek

De internationale campagne van Kerk in Nood (ACN) om aandacht te vragen voor godsdienstvrijheid en vervolgde Christenen vindt dit jaar plaats tussen 16 en 23 november. De #Redweek begint met de lancering van een rapport over de vervolging van christenen op 16 november en eindigt met #RedWednesday, een dag waarop kerken en monumenten wereldwijd rood aangelicht worden.
In Australië zullen tien kathedralen worden verlicht. Het Verenigd Koninkrijk heeft een breed scala aan evenementen voorbereid, zowel in Engeland als in Schotland, waaronder het initiatief “Taste of Home.” Daarbij worden mensen gevraagd om met vrienden en familie samen te komen en een traditionele maaltijd te delen uit landen waar Christenen worden vervolgd. Daarbij kunnen ze verhalen lezen over de lijdende Kerk, bidden en geld inzamelen om vluchtelingen te steunen.
In Frankrijk zullen klokken luiden in 100 kerken in het hele land en er zal een rondetafelgesprek plaatsvinden in Les Bernardins, Parijs, gevolgd door een avondwake op Montmartre op 23 november, met een getuigenis van aartsbisschop N’dagoso uit Kaduna, Nigeria.
Kerk in Nood Duitsland heeft gasten uit Irak, Nigeria en Pakistan uitgenodigd om te getuigen in onder andere de kathedralen van Regensburg, Mainz en Augsburg. In totaal hebben 60 Duitse parochies hun deelname aan #RedWeek bevestigd. In Oostenrijk doen tientallen kerken mee.
Oorsprong RedWednesday

De #RedWeek vindt zijn oorsprong in Brazilië in 2015, toen het lokale kantoor van Kerk in Nood het Christus de Verlosser-beeld in het rood liet aanlichten om de vervolging van Christenen in Irak te markeren. In april 2016, geïnspireerd door dit idee, verlichtte ACN Italië de Trevi-fontein. ACN UK ging verder op dit idee en creëerde #RedWednesday, om alle vervolgde Christenen te herdenken op de woensdag voor Black Friday. Met name in het Verenigd Koninkrijk is het initiatief niet alleen omarmd door verschillende christelijke confessies, maar ook door andere religies, als blijk van solidariteit. In Nederland hebben de afgelopen vier jaar ruim 170 kerken meegedaan. De kleur rood staat in de katholieke traditie voor de Passie van Christus en het bloed van de martelaren.
Dit jaar raadt Kerk in Nood kerken aan hun rode verlichting slechts korte tijd aan te houden, of deze te vervangen door het luiden van klokken, met het oog op de lokaal geldende voorschriften voor energiebesparing.
Kerk in Nood steunt elk jaar meer dan 5.000 projecten in ongeveer 140 landen en helpt Christenen hun geloof uit te dragen, waar ze ook vervolgd of onderdrukt worden of in pastorale nood verkeren.